ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Kaltes Elektrik olarak, çevreye karşı duyarlı üretim yapmayı gelecek nesillere olan bir borcumuz olarak görmekteyiz. İnsan ve çevre sağlığına olan hassasiyetimiz, tüm çalışanlarımızca benimsenmiş temel ilkelerimizin başında gelmektedir. Bünyemizde kurduğumuz, Türkiye’de sadece 4 adet bulunan kimyevi atıksız %100 geri dönüşümlü yıkama bölümüne sahip elektrostatik toz boyama tesisimiz ile çevreye duyarlı üretim prensibimizin birincil örneğidir. Mevcut doğal kaynakların korunması ve atıkların en aza indirilmesi için gerekli hassasiyet sürekli olarak tüm çalışanlarımız tarafından gösterilmekte olup, kağıt, plastik v.b. geri dönüşümü mümkün atıkların geri kazanılması için tesis içerisinde geri dönüşümlü atık noktaları oluşturarak çevrenin korunmasına maksimum katkı sağlamaya çalışıyoruz